เงื่อนไขการใช้งาน

ตามเงื่อนไขการใช้บริการ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณจะไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ ซอฟต์แวร์ และ / หรือ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่มิชอบโดยกฎหมาย ภายใต้กฎหมายใดๆ ก็ตามที่มีไว้บังคับใช้กับคุณหรือเป็นข้อห้ามโดย และ / หรือ ในการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นอกเหนือจากการรับรองและการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับประกันและรับรองใช้เงื่อนไขต่อไปนี้ในการใช้บริการของคุณ:
 • ก. ผู้ใช้ไม่ได้อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ อารูบา สเตเตีย ซินต์มาร์เติน โบแนร์ คูราเซา ฝรั่งเศส เบลเยียม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แคนาดาหรือจีน
 • ข. เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทราบว่าบริการที่ให้บนเว็บไซต์นั้นถูกกฎหมายในประเทศของคุณหรือไม่
 • ค. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดเมนที่พวกเขากำลังเล่นนั้นดำเนินการโดย 8Xbet เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย: 8Xbet จะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดำเนินการ
 • ง. คุณต้องกระทำในนามของคุณและด้วยความสามารถของคุณเอง ไม่ใช่ในนามของบุคคลอื่น
 • จ. คุณต้องยืนยันและรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนและกรอกใบสมัครสมาชิกมีความถูกต้อง เป็นความจริง และครบถ้วนทุกประการ และคุณควรแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
 • ฉ. ท่านต้องไม่ถูกควบคุมโดยข้อจำกัดความสามารถทางกฎหมาย
 • ช. ท่านต้องไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือจัดว่าเป็นผู้ติดการพนัน
 • ง. คุณต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือมีอายุถูกต้องตามกฎหมาย
 • ฌ. คุณต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการสูญเสียเงินในการใช้บริการ
 • ญ. คุณต้องไม่ใช้หรือฝากเงินที่มีต้นตอมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
 • ฎ. คุณต้องไม่ชี้นำการทำกิจกรรมที่มีความผิดทางอาญาหรือกฎหมายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต และ / หรือ ตั้งใจที่จะใช้บัญชีของคุณที่เปิดกับ “8Xbet” ในการกระทำกิจกรรมดังกล่าว คุณต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณในการกระทำกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่มีความผิดทางอาญาหรือกฎหมายอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฟอกเงิน ภายใต้กฎหมายใดๆ ก็ตามที่มีไว้บังคับใช้กับคุณหรือทางเรา
 • ฏ. คุณต้องรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน เลขบัญชี และรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย เป็นความลับ และป้องกันการเข้าถึงหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และคุณต้องทำให้แน่ใจว่าจะแจ้งให้เราทราบโดยทันที หากคุณลืม ทำชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณสูญหาย
 • ฐ. คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายใต้การเข้าถึงการใช้บริการบนและผ่านเว็บไซต์ และ / หรืออุปกรณ์ภายใต้ชื่อผู้ใช้หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของคุณไม่ว่าการเข้าถึง และ / หรือการใช้งานจะได้รับอนุญาตหรือรับทราบจากคุณหรือไม่ก็ตาม
 • ฑ. คุณต้องไม่ชักจูงหรือหาวิธีการใดๆ ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายอื่น
 • ฒ. คุณต้องไม่อัปโหลดหรือกระจายโปรแกรม ไฟล์ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสและอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ บริการและ / หรือเว็บไซต์
 • ถ. การเข้าถึงหรือใช้บริการและเว็บไซต์ของคุณนั้นต้องไม่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามตามพันธสัญญาที่มีผลบังคับใช้โดยตรงกับคุณที่กำลังเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้อุปกรณ์
 • ท. คุณต้องไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องจักร อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงบริการ อุปกรณ์เชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ ข้อมูล และ / หรือการดำเนินการตามปกติของธุรกรรมต่างๆ ที่อุปกรณ์ให้บริการ
 • ธ. คุณต้องไม่โพสต์หรือสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ล่วงละเมิด เหยียดหยาม คุกคาม หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ยั่วโทสะ เหยียดสีผิวหรือเชื้อชาติ รวมถึงสื่อที่มีเนื้อหาล่อแหลมหรือเป็นการดูหมิ่นหรือสิ่งใดก็ตามที่ถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญาไปยังเว็บไซต์ และ / หรือ อุปกรณ์กับผู้ใช้รายอื่น
 • น. คุณต้องไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน พันธมิตร หรือตัวแทนของ “8Xbet” หรือบริษัทใดๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงญาติและสมาชิกในบ้านของบุคคลดังกล่าวข้างต้น
 • บ. คุณต้องไม่รบกวนการใช้บริการหรือเว็บไซต์การพนันซอฟต์แวร์เกมอุปกรณ์ และ / หรือข้อมูลการเล่นเกมของผู้ใช้รายอื่นหรือเริ่มต้น และ / หรือมีส่วนร่วมในการสํารวจการแข่งขัน ลูกโซ่ เผยแพร่ / ส่ง “สแปม” หรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ
 • ป. คุณต้องใช้บริการเกมอย่างตั้งใจในความสามารถที่ไม่เป็นมืออาชีพ ในนามของเขา / เธอเอง อย่างชัดเจนโดยไม่ใช่ในนามของบุคคลหรือบริษัทอื่น
 • ผ. ผู้ใช้ไม่ได้เป็นตัวแทนของเจ้ามือรับแทงรายอื่น
 • ฝ. คุณต้องใช้บริการเกมเพื่อการพักผ่อน คลายเคลียดและความบันเทิงเท่านั้น วัตถุประสงค์ตามข้อตกลงเหล่านี้ ร่วมกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบทั้งหมดที่บังคับใช้
 • พ. คุณทราบว่าการใช้โดยผู้เล่นในองค์กรหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเป็นสิ่งต้องห้าม และเมื่อสงสัยว่าใช้บริการเกมใดๆ ก็ตามในการละเมิดบทความนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติข้อเสนอโบนัสต่างๆ และปิดบัญชีของคุณ
 • ฟ. คุณรับทราบความจริงที่ว่าเว็บไซต์สามารถแสดงในภาษาทางการของเขตอำนาจศาล ไม่ได้หมายความว่าเรามีตัวแทนอย่างเป็นทางการในเขตอำนาจศาลนั้นและไม่สามารถถือเป็นเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการใช้ “8Xbet”
 • ภ. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและกำหนดว่าการเข้าถึง และ / หรือการใช้บริการ “8Xbet” ของคุณนั้นสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณหรือไม่ และคุณจำเป็นต้องรับรองกับเราว่าการพนันนั้นถูกกฎหมายในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ เมื่อเปิดบัญชี และ / หรือใช้บริการ “8Xbet” คุณต้องแน่ใจว่าการกระทำของคุณนั้นถูกต้องตามกฎหมายในภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ และ
 • กก. คุณได้รับคำแนะนำทางกฎหมายก่อนที่จะลงทะเบียนกับ “8Xbet” หรือได้สอบถามเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการใช้บริการเกมออนไลน์ในเขตอำนาจศาลของคุณ
 • ขข. ผู้ใช้ต้องไม่ปกปิดที่อยู่ IP หรือใช้ VPN เพื่อปิดบังตำแหน่งของตน
5.1 หากเราพบว่า “8Xbet” ถือว่าผิดกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เรามีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีของคุณและคืนเงินยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ (หลังจากหักโบนัสเครดิตการฝากเงินครั้งล่าสุดของคุณ)
5.2 ในกรณีที่มีข้อสงสัยในรูปแบบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม “8Xbet” ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกการเดิมพันในการแข่งขันกีฬา ก่อนสรุปขั้นสุดท้ายขององค์กรระหว่างประเทศและประกาศว่าการเดิมพันเป็นโมฆะ หากมีการพิจารณาเกมที่ไม่สุจริต เราไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานและข้อสรุปแก่คุณ
5.3 คุณต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎกติกา หากกฎเหล่านี้ถูกละเมิด “8Xbet” ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะจ่ายเงินรางวัลหรือคืนเงินเดิมพันและยกเลิกการเดิมพันต่างๆ เจ้ามือรับแทงจะไม่รับผิดชอบในทันทีที่พวกเขารู้ว่าลูกค้าอยู่ในหมวดหมู่ดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าเจ้ามือรับแทงมีสิทธิที่จะใช้มาตรการข้างต้นเมื่อใดก็ได้ เมื่อทราบว่าลูกค้าเป็นบุคคลตามที่กล่าวไว้ข้างต้น